Wiadomości z kategorii Filmy promocyjne


Filmy promocyjne

Poniżej prezentujemy filmy wizerunkowe i promocyjne, reklamy firm, instytucji pozarządowych, gmin i miast, które nam zaufały, dla których mieliśmy przyjemność tworzyć. 

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 22 597 3000
www.krrit.gov pl