Wiadomości z kategorii Budowa Obwodnicy Południowej Jeleniej Góry, ETAP II


Budowa Obwodnicy Południowej Jeleniej Góry, ETAP II

Pod koniec września 2017 roku władze Jeleniej Góry podpisały umowę z warszawską firmą Budimex na realizację II etapu obwodnicy południowej Jeleniej Góry.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Do 30 czerwca 2019 roku za kwotę 51,5 mln zł ma powstać droga o długości 5,3 km.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 22 597 3000
www.krrit.gov pl