Wiadomości z kategorii Nie ma barier - Dolny Śląsk


Nie ma barier - Dolny Śląsk

Nie ma barier Dolny Śląsk prezentuje aktywności i zainteresowania osób niepełnosprawnych, a Dolny Śląsk to region w którym przełamywanych jest wiele barier.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 22 597 3000
www.krrit.gov pl