Wiadomości z kategorii Nasza Natura Nasza Sprawa


Nasza Natura Nasza Sprawa

Cykl reportaży pn."Nasza natura - nasza sprawa"  dotyczy zagadnień ekologicznych, skierowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Przedstawiają aktualne problemy ekologiczne, działania człowieka na rzecz ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, promują proekologiczne postawy oraz dbałość o środowisko, ochronę przyrody.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 22 597 3000
www.krrit.gov pl