Wiadomości z kategorii Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze


Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Prezentujemy reportaże dotyczące aktualnych:

- wydarzeń,

- wystaw,

- warsztatów,

które organizowane są w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 22 597 3000
www.krrit.gov pl