Wiadomości z kategorii Rozmowa Dnia


Rozmowa Dnia - Rozmowa w naszym studio z przedstawicielami instytucji kulturalnych, oświatowych, z władzami miast i gmin na tematy bieżące.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 22 597 3000
www.krrit.gov pl