Wiadomości z kategorii Lasy Dolnego Śląska


Lasy Dolnego Śląska

Lasy Dolnego Śląska to cykl programów ukazujący piękno przyrody lasów państwowych.

Z naszą kamerą odwiedziliśmy bardzo ciekawe miejsca, unikatowe w skali Polski i Europy pod względem przyrodniczym, ale także historycznym. 

Przekonajcie się Państwo sami.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 22 597 3000
www.krrit.gov pl