Badania oglądalności

Badania oglądalności

Telewizje lokalne 2017 - wyniki badań oglądalności.

W kwietniu 2017 roku firma Pentagon Research na zlecenie KRRiT przeprowadziła NIEZALEŻNE badanie oglądalności i oceny telewizji lokalnych nadających w sieciach kablowych.

Wyniki tego badania zaprezentowane zostały przez p. Michała Wiśniewskiego z Departamentu Monitoringu KRRiT podczas VI Forum telewizji lokalnych w Sopocie (23 maja 2017) oraz są publikowane na stronie www.krrit.gov.pl Metodologia badania: Badanie przeprowadzono w dniach 2 – 13 maja 2017 r. na próbie 605 respondentów mających dostęp do lokalnych kanałów telewizji kablowej metodą ankiety internetowej panelu badawczego Pentagon Online.

Metodę tę zastosowano już po raz trzeci, więc wyniki badania są w pełni porównywalne z latami ubiegłymi. Wyniki badania: 75% osób mających dostęp do sieci kablowych, w których jest lokalna telewizja potwierdziło oglądanie tej telewizji. Pytanie: Biorąc pod uwagę ostatnie dwanaście miesięcy, czy obejrzał(a) Pan(i) co najmniej jedną audycję nadawaną na lokalnym kanale?

Codziennie lub prawie codziennie telewizję lokalną ogląda co 5 osoba. 60% - ogląda regularnie (codziennie lub kilka razy w tygodniu). Pozostałe 40%, to widzowie okazjonalni. Widownia codzienna wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 2,7%.

 

Załączone pliki: