Regulamin Konkursu Telewizji DAMI

§1
 Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamy i Promocji DAMI sp. z o. o.

 

§2
 Terminy

Konkurs prowadzony jest od poniedziałku do piątku na antenie TV DAMI Jelenia Góra po „Serwisie Informacyjny”. Rozstrzygnięcie każdego konkursu odbywa się następnego dnia roboczego w godz. od 8:00 do 10:00.

 

§3
 Zasady Konkursu

1. Konkurs przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 rok życia

2. W konkursie wygrywa osoba, która zadzwoni do redakcji pod wskazany numer telefonu 75 64 500 50 i poprawnie odpowie na pytanie konkursowe.

 

 

§4 
Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są: wejściówki do kina, zaproszenia do teatru, filharmonii, wejściówki na basen, koncert, karnet na myjnię samochodową, zaproszenie do restauracji.

 

§5
 Sponsorzy

1. Sponsorem Konkursu może zostać każda osoba, firma lub organizacja która przekaże na rzecz Konkursu nagrody rzeczowe, które zostaną przekazane zwycięzcom.

2. Sponsor ma prawo przesłać do Organizatora propozycje pytań konkursowych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pytań ułożonych przez Sponsora.

 

 

§6 
Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.