Dzisiaj jest Wtorek, 16.10.2018

Nasza Natura Nasza Sprawa - odc. 2 Dolnośląskie pomniki przyrody

Pomnikami przyrody nazywamy pojedyncze i grupowe twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnych wartościach przyrodniczych, kulturowych, naukowych, historycznych czy krajobrazowych. Pomniki przyrody charakteryzują się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je spośród innych tworów .

Zaliczamy do nich m.in. pojedyncze drzewa i krzewy oraz grupy drzew odznaczające się wiekiem, wielkością bądź niezwykłymi kształtami, źródła, wodospady, głazy narzutowe czy jaskinie.

Nasza Natura Nasza Sprawa - odc. 6 Woda - źródło życia cennych gatunków roślin i zwierząt

Byt na Ziemi bez niej jest niemożliwy. Woda jest źródłem życia wszystkich organizmów żywych. Ludzie i powierzchnia Ziemi mają jedną wspóln ....

Nasza Natura Nasza Sprawa - odc. 5 Zmiany klimatyczne - przyczyny i skutki

Jak zmieni się klimat Polski w kolejnych latach? Kiedy dotychczasowy schemat czterech pór roku odejdzie w przeszłość i zostanie zastąpiony nowym wzorcem po ....

Nasza Natura Nasza Sprawa - odc. 4 Natura 2000 sposób na ochronę przyrody

Głównym celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się ....

Nasza Natura Nasza Sprawa - odc. 3 Restytucja zagrożonych gatunków zwierząt na Dolnym Śląsku

Głuszec, cietrzew, sokół wędrowny, pstrąg potokowy, bóbr europejski, ... Co je łączy? Gdyby nie starania naukowców, zniknęłyby na zawsze z ....

Nasza Natura Nasza Sprawa - odc. 2 Dolnośląskie pomniki przyrody

Pomnikami przyrody nazywamy pojedyncze i grupowe twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnych wartościach przyrodniczych, kulturowych, naukowych, histo ....

Nasza Natura Nasza Sprawa odc. 1 - Jak działa system ochrony środowiska w Polsce

NFOŚiGW wraz z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzy system funduszy ekologicznych. W oparciu o wspólną strategię realizuje polityk ....

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, www.krrit.gov.pl