Dzisiaj jest Niedziela, 24.06.2018

Możliwości i kierunki rozwoju klastrów

 Zacieśnienie współpracy pomiędzy Klastrami Energii a Funduszem Ochrony Środowiska było głównym celem podpisania listów intencyjnych.

 

.


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, www.krrit.gov.pl