Dzisiaj jest Piątek, 22.06.2018

Nowy sprzęt dla strażaków

Kilka milionów złotych przeznaczy WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup wyposażenia i wozów bojowych dla Straży Pożarnych na Dolnym Śląsku.

.


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, www.krrit.gov.pl