Dzisiaj jest Niedziela, 27.05.2018

O zrównoważonym rozwóju w wymiarze lokalnym

Dzisiaj w popularnym Żeromie odbyło się seminarium naukowe pod hasłem: ?Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych, a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym?. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

.


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, www.krrit.gov.pl